منوی کبابی اصلانی

_

منوی کبابی اصلانی

_

کباب

مشاهده منو

سوپ

مشاهده منو

پلو

مشاهده منو

نوشیدنی

مشاهده منو

کباب ها

برای سفارش آنلاین بر روی منو کلیک کنید.

برگ کبابجدیدBarg Kebab
ایشلی کبابIshli Kebab
کوبیده کبابپرسفارشKubideh Kebab
کوبیده جوجه (زعفرانی)پرسفارشChicken Kubideh
جوجه کبابChicken Kebab
فیله قزل آلا زعفرانیجدیدSaffron Salmon Fillet

سوپ

برای سفارش آنلاین بر روی منو کلیک کنید.

سوپ خامه تک نفرهCreamy Soup
سوپ بیرون بر سه نفره (یکجا)Creamy Soup (For Three)
سوپ بیرون بر شش نفره (یکجا)Creamy Soup (For Six)

پلو/برنج

برای سفارش آنلاین بر روی منو کلیک کنید.

پلو نیم پرسRice (Half-press)
پلو تک پرسRice

نوشیدنی

برای سفارش آنلاین بر روی منو کلیک کنید.

کولا فلزیCola
اسپرایت فلزیSprite
دلستر فلزیBeer (Non-Alcoholic)
دوغ فلزیDough
آب معدنی کوچکMineral Water
سالادSalad
ماست سنتیShallot Yogurt
زیتون پروردهProcessed Olive