تماس با ما

ایمیل

info@kababaslani.com

آدرس

تبریز، چایکنار، روبروی پل سنگی، بعد از قنادی کریمی، نرسیده به رضا نژاد

فرم تماس

_